Marljivost Ažurnost Točnost Energetičnost Uslužnost Sigurnost

Kontakt

Adresa:Avenija Marina Držića 4, Zagreb

E-mail:mateus@mateus.hr

Tel: +385 1 6311 140

Fax: +385 1 6311 144

HR | EN | DE

Sudska vještačenja

Sudska vještačenja

Vještačenje je skup stručnih poslova koje obavlja stručnjak - vještak. Ono se provodi radi utvrđivanja ili dodatnog pojašnjenja određene činjenice, a u skladu sa zadatkom vještačenja.

Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima definiran je rad stalnih sudskih vještaka. Njime se uređuje način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, prava i dužnosti sudskih vještaka, te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka.

Stalni sudski vještak za financije mora ispuniti niz uvjeta, među kojima su najvažniji:

  • obrazovanje
  • dokazano višegodišnje iskustvo na poslovima iz područja za koje se prijavljuje
  • izvršena stručna obuka
  • stalno usavršavanje
  • zdravstvena sposobnost
  • osiguranje od profesionalne odgovornosti obavljanja posla sudskog vještaka
  • nekažnjavanje

U sudskim sporovima vrlo često je potrebno angažirati neovisnog vještaka kako bi sa stručnog aspekta procijenio točnost tvrdnji stranaka u sporu.

Rad sudskog vještaka je ključan dio sudskog ili istražnog postupka i o njegovom nalazu često ovisi daljnji tijek postupka, njegovo pokretanje, ili ukoliko se radi o mišljenju koje se traži tijekom postupka, čak i presuda.

Naši sudski vještaci imaju višegodišnje iskustvo u provođenju financijsko - računovodstvenog vještačenja.